Fölston


Sandy Brodda vid fölning av Drottning Gull

Våra fölston är:

Celebrity Demi 15,1 11,8a 751.216 50 6-8-3 e. Yankee Glide - Desma HanoverTantiem Gull e. Lindy Lane - Lady Huggo Gull